Change history z Věra Finková

Joaktree 1.4.3 (2009-2018)