Change history z Vlasta Malinová

Joaktree 1.4.3 (2009-2018)