Change history z Františka Weigeltová

Joaktree 1.4.3 (2009-2018)