Change history z Karolina Prunerová

Joaktree 1.4.3 (2009-2018)